jueves, 22 de noviembre de 2007

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)


O nome común deste peixe acostuma a ser solla, pero en zonas podeselle chamar tamén platixa, e en castelán é sempre platija. Esta confusión débese ó seu parecido con otro peixe plano, Pleuronectes platessa, maioritariamente coñecido como platixa en galego, pero solla en castelán. O nome científico é o que non falla.
É un peixe que vive normalmente sobre o lado esquerdo, é dicir, ten os dous ollos no lado dereito. Pero en pequenas porcentaxes (ó redor do 30%) aprecen exemplares coa cara esquerda hacia a superficie. Se temos oportunidade de tocala, diferénciase ben da platixa (P. platessa) porque ten uns tuberculos óseos, duros, por riba da pectoral dereita, e nas bases da dorsal e anal. A aleta dorsal empeza xa por riba do ollo. A aleta caudal pode rematar truncada ou redondeada. Cando remata truncada xa non hai dúvida: é esta especie. A forma xeral do corpo semella un rombo. A cor pode axudar tamén a recoñece-la. Normalmente é verdosa, e ten manchas escuras e claras, pero de forma irregular, por todo o corpo. Isto por arriba; por abaixo é branca. Na platixa as manchas son vermellas cun borde branco, e muito mais homoxéneas.
Vive en fondos de area, e como soporta as baixas salinidades, penetra en estuarios. Son peoxes carnívoros: comen peixes, crustáceos, moluscos...
Para reproducirse buscan a altura: augas profundas, hasta 40 metros. Isto ocurre na primavera. Despois as larvas migran hacia aguas doces novamente, fase critica na que soportan unha predación moi activa por parte das medusas (van der Beer, 1985).
É un peixe que vive ben nas aguas frias do norte de Europa, pero tamén está nas aguas mais cálidas do Mediterráneo, ou no Mar Negro. Como moitos outros peixes viaxou en estadío larval nas augas de sentinas de grandes buques, sendo deste xeito introducido nas augas de Canada e os Estados Unidos (Wellcome, 1988).
* van der Beer, H.W., 1985. Impact of coelenterate predation on larval plaice Pleuronectes platessa and flounder Platichthys flesus stock in the western Wadden Sea. Marine Ecology Progress Series, 25: 229-238.
* Wellcome, R.L., 1988. International introductions of inland aquatic species. FAO Fish. Tech. Pap. 294. 318 p.

No hay comentarios: